ô nhiễm không khí

  1. yuki1485

    Xã hội Tiêu dùng của Nhật Bản là nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí , uớc tính hơn 40.000 người tử vong sớm mỗi năm.

    Các nhóm như Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia ( thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki ) ước tính số người tử vong sớm hơn tuổi thọ trung bình do ô nhiễm không khí theo quốc gia lên tới khoảng 42.000 người ( trung bình 70 tuổi vào thời điểm tử vong ), trong đó có khoảng 1.000 trẻ sơ sinh dưới 5...
Top