ô nhiễm tiếng ồn

  1. yuki1485

    Xã hội Cách đối phó thông mình với "vấn đề tiếng ồn" trong các chung cư ngày càng tăng do Corona

    Do sự lan rộng lây nhiễm Corona mới và gia tăng thời gian ở nhà, các vấn đề về tiếng ồn trong chung cư đang lần lượt xảy ra trên toàn quốc. Nếu bạn bị lôi kéo vào chuyện này , cách đối phó thông minh là gì ?Luật sư Hidetaka Kuwata, người có trình độ chuyên môn trong việc quản lý căn hộ, đã giải...
Top