oda

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Đồng Yên giảm ảnh hưởng trực tiếp đến ODA , tác động đến người lao động nước ngoài.

    Việc đồng yên giảm giá đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn được chính phủ Nhật Bản coi là một trong những công cụ ngoại giao quan trọng. Khi chuyển đổi sang đô la, đồng yên sẽ mất giá trị và nếu quy mô kinh doanh bị thu hẹp lại, điều này có thể có tác động...
Top