okinawa

  1. yuri

    Việc làm Tỉnh Okinawa không trả tiền làm tăng ca trong dịch corona. Trợ cấp không đủ 300 triệu yên do công việc tăng nhanh. Nhân viên lo lắng

    Vào ngày 21, được biết để ứng phó đối với virus corona mới các nhân viên của tỉnh lần lượt phải làm việc nhiều giờ, và ngân sách cho phụ cấp làm thêm giờ (làm tăng ca) không đủ và không được trả lương. Số lượng nhân viên hiện có ước tính là vài trăm người, và tỉnh đã không trả tiền làm thêm giờ...
Top