Việc làm Tỉnh Okinawa không trả tiền làm tăng ca trong dịch corona. Trợ cấp không đủ 300 triệu yên do công việc tăng nhanh. Nhân viên lo lắng

Việc làm Tỉnh Okinawa không trả tiền làm tăng ca trong dịch corona. Trợ cấp không đủ 300 triệu yên do công việc tăng nhanh. Nhân viên lo lắng

Vào ngày 21, được biết để ứng phó đối với virus corona mới các nhân viên của tỉnh lần lượt phải làm việc nhiều giờ, và ngân sách cho phụ cấp làm thêm giờ (làm tăng ca) không đủ và không được trả lương. Số lượng nhân viên hiện có ước tính là vài trăm người, và tỉnh đã không trả tiền làm thêm giờ kể từ tháng 6. Một số nhân viên đã không nhận được tiền kể từ tháng 4. Nhân viên lo lắng về việc liệu họ có trả lương trong tương lai hay không. Phòng y tế tỉnh, đóng vai trò trung tâm trong việc ứng phó với corona, đã công bố khoản trợ cấp làm thêm giờ là 125,74 triệu yên trong năm nay, nhưng dự kiến sẽ thiếu khoảng 300 triệu yên.

Bộ phận tài chính tỉnh điều tra tình hình thực hiện các khoản phụ cấp làm thêm giờ được phân bổ cho từng bộ phận và điều chỉnh tình trạng thừa và thiếu. Nếu không trang trải được, ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng.

Trợ cấp làm thêm giờ cho toàn tỉnh là khoảng 3,1 tỷ yên trong ngân sách ban đầu. Nó được phân bổ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm ngoái, bao gồm cả phòng y tế và chăm sóc y tế. Vì sự lây lan của dịch bệnh corona bắt đầu nghiêm trọng sau khi ngân sách được thành lập, việc tăng lương làm thêm giờ không được tính đến.

14,93 triệu yên đã được phân bổ cho bộ phận phụ trách corona và bộ phận y tế cộng đồng.

Trong số này, (1) "Phòng thông tin tổng quan về trụ sở kiểm soát bệnh truyền nhiễm virus corona mới", một bộ phận chuyên môn trong cơ quan tham gia điều chỉnh việc nhập viện của những người dương tính và các biện pháp ngăn chặn ổ lây nhiễm (nhóm người bị nhiễm) (2) Đối với những người nhẹ và không có triệu chứng, ngân sách đã cạn kiệt vào tháng 6 vì phụ cấp cho nhân viên được điều động đến cơ sở điều trị lưu trú đáp ứng 24 giờ một ngày cũng được phân phối.

Số dư ngân sách được phân bổ bởi các biện pháp bổ sung hiện là khoảng 5 triệu yên. Số tiền này sẽ được sử dụng cho phần không được trả lương của nhân viên làm việc tại cơ sở lưu trú vào tháng 4 và tháng 5.

Một người phụ trách phòng y tế cho biết: “chúng tôi đã ứng phó bằng việc thu ngân sách trước thời hạn nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đang yêu cầu hành động ngay lập tức."

Công đoàn tỉnh đã nhận được bảy cuộc tham vấn không lương từ các nhân viên của tỉnh. Junko Iranami, chủ tịch Ủy ban điều hành, cho biết, “các khoản thanh toán không được trả sẽ ảnh hưởng đến động lực của nhân viên. Tôi muốn bạn đáp lại sự làm việc của các bạn." Chúng tôi có kế hoạch phỏng vấn nhân viên và thực hiện bảng câu hỏi để điều tra số tiền chưa thanh toán và số lượng người.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (58).jpg
    ダウンロード (58).jpg
    13.2 KB · Lượt xem: 441

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top