paralympic

  1. yuri

    Kinh tế Chi phí nhân công cho Thế vận hội Tokyo "300.000 yên một người mỗi ngày". Tài liệu nội bộ của Ban Tổ chức cho biết số lượng thực tế không được tiết lộ

    Báo Mainichi đã có được một tài liệu nội bộ do Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo chuẩn bị, trong đó mô tả chi phí thuê ngoài ước tính cho công ty chịu trách nhiệm quản lý địa điểm tổ chức Thế vận hội Tokyo. Đơn giá nhân công tối đa là cơ sở để dự toán chi phí ký ủy thác là...
  2. yuri

    Kinh tế Gia tăng gánh nặng của thế vận hội, điều chỉnh ở mức 120 tỷ yên ở Tokyo, chính phủ là 70 tỷ yên

    Liên quan đến thế vận hội Tokyo và Paralympic đã bị hoãn sang mùa hè năm sau, chi phí liên quan đến việc hoãn và chi phí bổ sung khoảng 300 tỷ yên cho các biện pháp đối phó với virus corona mới sẽ là khoảng 120 tỷ yên cho Tokyo và khoảng 70 tỷ yên cho quốc gia. Vào ngày 3, ban tổ chức đã tiết lộ...
Top