phá vỡ

  1. yuri

    Xã hội Lý do lịch sử khiến "tự do học thuật" luôn bị phá vỡ

    Nhiều thông tin cho rằng chính phủ đã từ chối bổ nhiệm thành viên của Hội đồng học thuật Nhật Bản. Chắc chắn đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với tự do học thuật. Tuy nhiên, chắc chắn rằng tự do học thuật là cực kỳ hiếm trong lịch sử nhân loại. Bạn có thể thấy điều đó bằng cách nhìn vào lịch...
Top