phân biệt rõ

  1. yuki1485

    Covid-19 Cách phân biệt rõ ràng bệnh Corona và bệnh dị ứng phấn hoa là ?

    Trong khi số người bị nhiễm Corona mới ngày càng tăng, thì một mùa khó khăn đang đến với những người mắc bệnh dị ứng phấn hoa . Dị ứng phấn hoa và Corona rất khó phân biệt. Với các triệu chứng tương tự, các câu hỏi về corona ngày càng tăng tại các phòng khám bệnh nhân viêm mũi ngoại trú. Chúng...
Top