phân chia theo chiều dọc

  1. yuki1485

    Xã hội Cựu Chủ tịch Sony Nobuyuki Idei "Các công ty Nhật Bản sẽ thoát khỏi huyền thoại sản xuất"

    Điện thoại thông minh đã là một nhu yếu phẩm hàng ngày. Sẽ không thể nghĩ về một cuộc sống mà không có Internet. Chính ông Nobuyuki Idei, người được mệnh danh là “nhà quản lý nổi tiếng” tại Sony, là người đã nhìn thấy trước tương lai của một xã hội Internet như vậy trong suốt 25 năm. Tương lai...
Top