phát luật

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Điều gì đằng sau sự thay đổi trong việc thay đổi "giới hạn tốc độ 120 km" trên đường cao tốc?

    Cảnh sát tỉnh Shizuoka thông báo sẽ nâng tốc độ giới hạn lên 120 km/h kể từ 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2020 giữa Gotenba (JCT) và Hamamatsu Inasa JCT (khoảng 145 km) trên đường cao tốc Shintomei. Về giới hạn tốc độ của đường cao tốc, vào tháng 7 năm 2020, cơ quan cảnh sát đã quyết định đưa vào...
Top