phí bảo hiểm hỏa hoạn

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Phí bảo hiểm hỏa hoạn sẽ được tăng trong năm tới , thời gian hợp đồng rút ngắn còn 5 năm.

    Phí bảo hiểm hỏa hoạn cho các ngôi nhà dự kiến sẽ tăng trở lại trong năm tài chính tới. Điều này là do các khoản chi trả bảo hiểm ngày càng tăng do một loạt các thảm họa thiên nhiên. Theo các nguồn tin, "tỷ lệ tham chiếu ròng", là tiêu chuẩn để các công ty bảo hiểm phi nhân thọ quyết định phí...
Top