Tiêu dùng Phí bảo hiểm hỏa hoạn sẽ được tăng trong năm tới , thời gian hợp đồng rút ngắn còn 5 năm.

Tiêu dùng Phí bảo hiểm hỏa hoạn sẽ được tăng trong năm tới , thời gian hợp đồng rút ngắn còn 5 năm.

Phí bảo hiểm hỏa hoạn cho các ngôi nhà dự kiến sẽ tăng trở lại trong năm tài chính tới. Điều này là do các khoản chi trả bảo hiểm ngày càng tăng do một loạt các thảm họa thiên nhiên. Theo các nguồn tin, "tỷ lệ tham chiếu ròng", là tiêu chuẩn để các công ty bảo hiểm phi nhân thọ quyết định phí bảo hiểm, dự kiến sẽ tăng khoảng 10%.

Tổ chức tính toán tỷ lệ bảo hiểm phi nhân thọ, một tổ chức trong ngành sẽ tổ chức một cuộc họp trong tuần để thiết lập tỷ giá tham chiếu ròng mới. Tỷ giá sẽ được công bố chính thức sau khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính xem xét. Dựa trên việc thực hiện các khoản thanh toán bảo hiểm thực tế , tổ chức sẽ xác minh rằng tỷ lệ ròng tham chiếu là phù hợp hàng năm hay không . Gần đây, mức trung bình trên toàn quốc là 4,9% đã tăng vào tháng 10 năm 2019 và và để đáp lại sự sửa đổi này, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn đã tăng phí bảo hiểm hỏa hoạn lên 6 - 8% vào tháng 1 năm nay.

Chính phủ cũng dự kiến sẽ rút ngắn chính sách bảo hiểm hỏa hoạn 10 năm hiện tại xuống còn 5 năm. Nó sẽ được rút ngắn để dễ phản ánh việc tăng phí bảo hiểm. Trong năm 2015, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn đã rút ngắn thời hạn hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn tối đa từ 36 năm xuống còn 10 năm để phù hợp với thời hạn cho vay thế chấp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • pixta_28639895_S-600x410.jpg
    pixta_28639895_S-600x410.jpg
    33.3 KB · Lượt xem: 166

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top