phòng cách làm việc mới

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : hầu như không làm việc từ xa ngoại trừ Tokyo? Khảo sát của Teikoku Databank

    Mặc dù tỷ lệ trung bình trên toàn quốc cao hơn, nhưng tỷ lệ làm việc từ xa ở Osaka và Kanagawa vẫn nằm trong khoảng 10%. Có vẻ như sẽ không dễ để chính phủ phất cờ kêu gọi “giảm 70% người đi làm văn phòng ”. Một cuộc khảo sát do Teikoku Databank thực hiện trên 23.707 công ty trên toàn quốc (số...
Top