phòng cách làm việc mới

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Lý do nguồn nhân lực rời bỏ các công ty không thể chuyển sang làm việc từ xa

    Làm việc từ xa đang trở nên quan trọng hơn khi sự lây nhiễm Corona mới đang trở nên nghiêm trọng hơn. Các công ty có thể chuyển sang làm việc từ xa có khả năng được công nhận vì tính linh hoạt và đa dạng trong phong cách làm việc, và sự sẵn có của công việc từ xa cũng dẫn đến tỷ lệ giữ chân nhân...
  2. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : hầu như không làm việc từ xa ngoại trừ Tokyo? Khảo sát của Teikoku Databank

    Mặc dù tỷ lệ trung bình trên toàn quốc cao hơn, nhưng tỷ lệ làm việc từ xa ở Osaka và Kanagawa vẫn nằm trong khoảng 10%. Có vẻ như sẽ không dễ để chính phủ phất cờ kêu gọi “giảm 70% người đi làm văn phòng ”. Một cuộc khảo sát do Teikoku Databank thực hiện trên 23.707 công ty trên toàn quốc (số...
Top