Xã hội Khoảng 60% người ở độ tuổi 20 cảm thấy "căng thẳng" trong các cuộc họp và nhắn tin trực tuyến với cấp trên.

Xã hội Khoảng 60% người ở độ tuổi 20 cảm thấy "căng thẳng" trong các cuộc họp và nhắn tin trực tuyến với cấp trên.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, Hiệp hội Truyền thông Trực tuyến đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát về “sự căng thẳng trong giao tiếp trực tuyến”. Đối tượng của cuộc khảo sát là những nhân viên từ 22 đến 29 tuổi tổ chức các cuộc họp trực tuyến tại nhà ít nhất 5 lần một tuần và sử dụng tính năng nhắn tin trực tuyến tại nhà, và đã nhận được phản hồi từ 105 người.

ダウンロード - 2022-01-20T154435.597.jpg


Ở phần đầu khảo sát , khi được hỏi "Bạn có cảm thấy căng thẳng trong các cuộc họp trực tuyến với sếp hoặc nhân viên cấp cao trên bạn không?", 17,2% trả lời "khá căng thẳng " và 47,6% trả lời "thỉnh thoảng" , tổng cộng có 64,8% được cho biết là có sự căng thẳng.

Trong khảo sát đã hỏi những người trả lời rằng cảm thấy căng thẳng bị căng thẳng trong những tình huống nào ? "Khó khăn trong giao tiếp" ( 64,7% ) là phổ biến nhất. Ở vị trí thứ hai, tỷ lệ "khó đọc được nét mặt của đối phương" và "thời gian kéo dài" có cùng tỷ lệ (44,1%).

Tiếp theo, "Bạn có cảm thấy căng thẳng khi giao tiếp với sếp hoặc nhân viên cấp cao trên bạn thông qua nhắn tin ( Microsoft Teams, Slack, Chatwork, v.v. ) không?" Kết quả là 17,2% trả lời "khá căng thẳng " và 39,0% trả lời "thỉnh thoảng", cho thấy 56,2% được cho biết là có sự căng thẳng.

Ngoài ra, khi được hỏi điều gì gây ra căng thẳng cho những người trả lời "có" cho câu hỏi này, "phản hồi chậm" (54,2%) là phổ biến nhất. Tiếp theo là "Mặc dù nội dung có thể kết thúc qua nhắn tin nhưng ngay lập tức đã có cuộc gọi " (35,6%) và "Lượng văn bản ít và khó đọc được ý định" (33,9%).

Ngoài những người trả lời "Tôi không sử dụng nhắn tin" khi được hỏi liệu họ có cảm thấy căng thẳng khi giao tiếp qua nhắn tin hay không, "Bạn có nghĩ rằng việc sử dụng nhắn tin hợp lý sẽ cải thiện năng suất ở nơi làm việc không?" . Kết quả là, 58,3% trả lời "tôi hoàn toàn nghĩ vậy" và 35,9% trả lời "tôi hơi nghĩ như vậy", và tổng số 94,2% cho rằng thành thạo nhắn tin sẽ dẫn đến tăng năng suất tại nơi làm việc.

Khảo sát cũng hỏi về việc giao tiếp theo công việc từ xa. Trước câu hỏi “Giao tiếp qua điện thoại hay nhắn tin khi giao tiếp với sếp hoặc nhân viên cấp cao trên bạn dưới chế độ làm việc từ xa thì tốt hơn ?”, 58,1% cho biết “Sử dụng điện thoại và nhắn tin hợp lý tùy theo thời điểm và trường hợp" , "Liên lạc qua nhắn tin" là 29,5% và" Liên lạc qua điện thoại "là 9,5%.

Những người trả lời "sử dụng điện thoại và nhắn tin hợp lý tùy theo thời gian và trường hợp" trong câu hỏi trước được yêu cầu trả lời về bối cảnh và nội dung mà họ muốn hoàn thành giao tiếp bằng nhắn tin. Kết quả là có những câu trả lời như "những việc phải để lại (nhiệm vụ)", "hướng dẫn nghiệp vụ đơn giản, giao tiếp kinh doanh", "khi nào không vội hoặc khi việc chia sẻ màn hình là không cần thiết".

Đối với các tình huống và nội dung ưu tiên trao đổi qua điện thoại, có các câu trả lời như "khi có ý kiến khác nhau và cần giải thích", "khi câu hỏi có thể trả lời ngay lập tức", "trường hợp có nhiều câu chuyện phức tạp và cần xác nhận".

Khoảng 80% chỉ có giao tiếp trực tuyến "Tôi muốn được hiểu"

img-blog-detail30.jpg


Khi được hỏi liệu họ có muốn sếp hiểu "các phương pháp giao tiếp chỉ có trực tuyến" như họp và nhắn tin trực tuyến, 33,3% trả lời "tôi hoàn toàn nghĩ vậy" và 44,8% trả lời "tôi hơi nghĩ vậy ". Người ta thấy rằng 78,1% cho rằng "Tôi muốn được hiểu ."

Trong câu hỏi trước, khảo sát đã hỏi người trả lời "Tôi muốn được hiểu " về lý do. Kết quả là, "Tôi nghĩ giao tiếp trực tuyến sẽ tiếp tục tăng" là phổ biến nhất, chiếm 79,3%. Tiếp theo là "vì trình độ văn hóa thấp của sếp gây căng thẳng" (29,3%) và "vì tôi cảm thấy rằng trình độ văn hóa thấp của sếp làm giảm năng suất làm việc" (22,0%).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top