phòng chống lây nhiễm

  1. yuki1485

    Covid-19 Bỏ qua sự cố của ứng dụng COCOA, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi "thiếu ý thức và phó mặc cho nhà thầu"

    Vào ngày 16, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố một báo cáo về kết quả xác minh sự cố xảy ra trong ứng dụng điện thoại thông minh "COCOA" thông báo tiếp xúc với những người bị nhiễm virus Corona mới. Ứng dụng, được kỳ vọng là con át chủ bài để ngăn chặn sự lây nhiễm bằng công nghệ...
  2. yuri

    Covid-19 "Ban kiểm soát dịch corona mới của chính phủ đưa ra đề xuất khẩn cấp gồm "năm hành động"

    Shigeru Omi, chủ tịch ban kiểm soát lây nhiễm virus corona mới của chính phủ, đã tổ chức một cuộc họp báo vào đêm ngày 9, nói rằng, “không có nghi ngờ gì về việc lây nhiễm đang gia tăng trên toàn quốc. "Năm hành động" đã được đề xuất rằng "các yếu tố gia tăng" sẽ lớn hơn "các yếu tố giảm" như...
Top