phong thục

  1. yuri

    Tập quán Tết ở Nhật Bản kéo dài bao nhiêu ngày? Khi nào sẽ dọn dẹp các đồ trang trí tết?

    Bạn nghĩ khoảng thời gian tết là bao lâu? Trong ba ngày? Khoảng thời gian cho đến tuần lễ đầu tiên của năm mới? Nếu cho rằng mùng 4 là bắt đầu làm việc, hình như có cảm giác như mùng 3 chỉ dành cho Tết, nhưng đồ trang trí Tết vẫn bày la liệt dù đã qua mùng ba ...? Bạn càng nghĩ về nó, bạn sẽ...
Top