phong tỏa

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Đề xuất về các biện pháp đối phó mới với Corona , xem xét luật "phong tỏa" .

    Vào ngày 15, Thủ tướng Yoshihide Suga đã gặp ông Toranosuke Katayama, đồng đại diện của Nippon Ishin no Kai tại Văn phòng Thủ tướng và Thủ tướng Suga đã nhận được đề xuất mới về các biện pháp chống lại loại virus Corona. Các vấn đề chính là việc mở rộng việc sử dụng liệu pháp cocktail kháng...
  2. yuri

    Chính trị Chủ tịch Hakubun Shimomura Đảng Dân chủ Tự do cho rằng việc phong tỏa nên được "thảo luận trong Quốc hội"

    Hakubun Shimomura, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, cho biết trong cuộc họp báo ngày 2 rằng việc phong tỏa (phong tỏa thành phố) mà Hiệp hội các Thống đốc Quốc gia đang tìm cách coi là luật đối phó với virus corona mới là "một bản sửa đổi luật vững chắc có tính đến tương lai cũng nên được thảo luận...
Top