Chính trị Chủ tịch Hakubun Shimomura Đảng Dân chủ Tự do cho rằng việc phong tỏa nên được "thảo luận trong Quốc hội"

Chính trị Chủ tịch Hakubun Shimomura Đảng Dân chủ Tự do cho rằng việc phong tỏa nên được "thảo luận trong Quốc hội"

Hakubun Shimomura, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, cho biết trong cuộc họp báo ngày 2 rằng việc phong tỏa (phong tỏa thành phố) mà Hiệp hội các Thống đốc Quốc gia đang tìm cách coi là luật đối phó với virus corona mới là "một bản sửa đổi luật vững chắc có tính đến tương lai cũng nên được thảo luận tích cực trong Quốc hội." Mặt khác, ông nói, "trước hết, điều quan trọng là phải tập trung vào đối phó với virus corona ngay lập tức, kiểm soát bệnh truyền nhiễm và các biện pháp kinh tế."

Đảng Dân chủ Tự do đã tạo ra một điều khoản khẩn cấp trong Hiến pháp có thể hạn chế các quyền tư nhân trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quốc gia, và các sửa đổi đã xuất hiện trong đó để xác định vị trí của dịch bệnh truyền nhiễm. Ông Shimomura nhấn mạnh rằng "chúng ta nên kháng cáo kiên quyết trong cuộc bầu cử hạ viện."

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-02T172830.361.jpg
    ダウンロード - 2021-08-02T172830.361.jpg
    8 KB · Lượt xem: 60

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top