phương châm quốc gia

  1. yuri

    Xã hội "Sự khác biệt về giới tính" ở Nhật Bản hiện đại. Phương châm quốc gia tạo nên "mẹ hiền, vợ tốt"

    Người dân "Wakoku" của Nhật Bản cổ đại tham gia vào chính trị bất kể tuổi tác hay giới tính, và tôn Himiko trở thành "vua". Hàng trăm năm sau, vào thời đại Nara, khi "Ritsuryo", một hệ thống pháp luật chủ yếu là nam giới, được du nhập từ Trung Quốc và "sự chênh lệch giới tính" được tạo ra, và...
Top