quỹ dự phòng

 1. yuri

  Xã hội Nhật Bản: Chính phủ chi 500 tỷ yên quỹ dự phòng để hỗ trợ kinh doanh trong đại dịch corona

  Vào ngày 28, chính phủ đã quyết định chi 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng cho các biện pháp đối phó với virus corona mới vào năm 2021. Phân bổ để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc ban hành lại tình trạng khẩn cấp. Và sẽ được quyết định bởi Nội các vào ngày 30. Đây là lần đầu tiên chính phủ...
 2. yuri

  Xã hội Nhật Bản: Quỹ dự phòng corona, chi 2169,2 tỷ yên. Chính phủ hỗ trợ tiền hợp tác rút ngắn thời gian kinh doanh, hỗ trợ cho người có thu nhập thấp-

  Tại cuộc họp nội các vào ngày 23, chính phủ đã quyết định chi 2169,2 tỷ yên làm quỹ dự phòng cho các biện pháp đối với virus corona mới. Ngoài việc chi 1540,3 tỷ yên để mở rộng nguồn tài chính của số tiền trả cho các nhà hàng để đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, đồng thời cũng sẽ hỗ...
 3. yuri

  Xã hội Nhật Bản: Quỹ dự phòng corona, chi 2169,2 tỷ yên. Chính phủ hỗ trợ tiền hợp tác rút ngắn thời gian kinh doanh, hỗ trợ cho người có thu nhập thấp-

  Tại cuộc họp nội các vào ngày 23, chính phủ đã quyết định chi 2169,2 tỷ yên làm quỹ dự phòng cho các biện pháp đối với virus corona mới. Ngoài việc chi 1540,3 tỷ yên để mở rộng nguồn tài chính của số tiền trả cho các nhà hàng để đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, đồng thời cũng sẽ hỗ...
Top