Xã hội Nhật Bản: Chính phủ chi 500 tỷ yên quỹ dự phòng để hỗ trợ kinh doanh trong đại dịch corona

Xã hội Nhật Bản: Chính phủ chi 500 tỷ yên quỹ dự phòng để hỗ trợ kinh doanh trong đại dịch corona

Vào ngày 28, chính phủ đã quyết định chi 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng cho các biện pháp đối phó với virus corona mới vào năm 2021. Phân bổ để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc ban hành lại tình trạng khẩn cấp. Và sẽ được quyết định bởi Nội các vào ngày 30. Đây là lần đầu tiên chính phủ chi trả quỹ dự phòng cho các biện pháp chống lại corona trong năm 2021.

Chính phủ đã ghi nhận một quỹ dự phòng đối phó với đại dịch là 5 nghìn tỷ yên trong tài khoản chung cho năm 2021, gần bằng với chi phí quốc phòng. Chính sách là tiếp tục sử dụng quỹ dự phòng để hỗ trợ tài chính nhanh chóng. Tuy nhiên, có những chỉ trích về việc sử dụng các quỹ dự phòng, mà việc sử dụng được quyết định theo quyết định của chính phủ, và có vẻ như cần phải giải thích cẩn thận về các chi tiết của khoản chi.

Chính phủ sẽ tích lũy 11,5 nghìn tỷ yên quỹ dự phòng cho các biện pháp corona trong năm 2020, và phần còn lại sẽ là khoảng 500 tỷ yên.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (62).jpg
    ダウンロード (62).jpg
    7.7 KB · Lượt xem: 135

Bài viết liên quan

Your content here
Top