quy mô lớn

  1. yuki1485

    Covid-19 Các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka . Tổng số hơn 7.300 người được tiêm chủng vào ngày đầu tiên

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo rằng trong ngày 24, có tổng cộng hơn 7.300 người dân ở Tokyo và Osaka đã được tiêm chủng tại các trung tâm tiêm chủng COVID-19 quy mô lớn do chính phủ thành lập. Trung tâm có kế hoạch tăng dần số lượng tiêm chủng trong tuần này và sẽ tiêm chủng cho 15.000 người...
  2. yuri

    Covid-19 Hệ thống tiêm chủng trên quy mô lớn được thiết lập ở Tokyo và Osaka. Việc đặt trước bắt đầu từ hôm nay

    Việc đặt trước cho các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn đối với vắc xin corona mới ở Tokyo và Osaka sẽ bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng ngày 17 ở Tokyo và khoảng 1 giờ chiều ở Osaka. Việc đặt trước từ ngày 17 chỉ giới hạn cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên sống tại 23 quận của Tokyo và Osaka...
Top