Covid-19 Hệ thống tiêm chủng trên quy mô lớn được thiết lập ở Tokyo và Osaka. Việc đặt trước bắt đầu từ hôm nay

Covid-19 Hệ thống tiêm chủng trên quy mô lớn được thiết lập ở Tokyo và Osaka. Việc đặt trước bắt đầu từ hôm nay

Việc đặt trước cho các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn đối với vắc xin corona mới ở Tokyo và Osaka sẽ bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng ngày 17 ở Tokyo và khoảng 1 giờ chiều ở Osaka.

Việc đặt trước từ ngày 17 chỉ giới hạn cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên sống tại 23 quận của Tokyo và Osaka.

Đặt trước có thể được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 24, với khoảng 30 phút mỗi người từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Lịch hẹn thứ hai sẽ được thực hiện vào thời điểm tiêm chủng đầu tiên.

Mục tiêu đặt trước sẽ được mở rộng hàng tuần, và cuối cùng các địa điểm ở Tokyo sẽ được mở rộng đến 1 khu vực đô thị và 3 tỉnh, và các địa điểm ở Osaka sẽ được mở rộng đến 2 phủ và 1 tỉnh.

Chính sách này là tăng số lượng người được tiêm chủng lên 10.000 người mỗi ngày ở Tokyo và 5000 người mỗi ngày ở Osaka.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-05-17T085919.090.jpg
    ダウンロード - 2021-05-17T085919.090.jpg
    8.8 KB · Lượt xem: 142

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top