rô bốt tự động

  1. yuri

    Công nghệ Nhật Bản: Lấy mẫu xét nghiệm ở người → Robot thực hiện kiểm tra PCR. Nhận kết quả trong 80 phút

    Rô-bốt tự động kiểm tra PCR có thể kiểm tra 2500 trường hợp mỗi ngày đã được lắp đặt tại Đại học Y Fujita ở thành phố Toyoake, tỉnh Aichi vào ngày 4. Con người làm nhiệm vụ thu thập mẫu, nhưng robot tự động thực hiện công việc từ đưa mẫu vào thùng chứa cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Một hệ...
Top