rò rỉ công nghệ

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : 60% trường đại học không cảnh báo du học sinh về việc cấm mang công nghệ khi trở về nước, làm rõ sự thiếu nhận thức về rủi ro

    Theo một cuộc khảo sát chung do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp thực hiện, 60% trường đại học đã không cảnh báo du học sinh học tập tại Nhật Bản về việc cấm mang công nghệ cho mục đích quân sự khi trở về nước. Chính phủ đang...
Top