rò rỉ trí tuệ

  1. yuki1485

    Chính trị "Các nhà nghiên cứu Trung Quốc" tham gia dự án quốc gia tại Đại học đế quốc cũ.Công nghệ của Nhật Bản đang được sử dụng cho mục đích quân sự ở Trung

    Liệu "Kế hoạch ngàn nhân tài" có mở rộng trở lại bằng việc nới lỏng nhập cư? “Kế hoạch ngàn nhân tài” do chính phủ Trung Quốc thúc đẩy là dự án tập hợp các nhà nghiên cứu xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới với sự đãi ngộ ưu ái. Nhiều nhà nghiên cứu Nhật Bản đã được mời đến dự án này, nhưng...
Top