robot giao hàng tự động

  1. yuki1485

    Sản phẩm Robot giao hàng tự vận hành không người lái, có thể sử dụng trên đường công cộng ... Nhu cầu giao hàng tận nhà "không phải đối mặt" tăng cao

    Chính phủ đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm giao hàng không người lái sử dụng robot tự động trên các con đường công cộng vào cuối năm 2021. Điều này là do nhu cầu về dịch vụ giao hàng tận nhà không phải đối mặt ngày càng tăng do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới. Điều đó cũng nhằm mục đích hỗ...
Top