rối loạn tâm thần

  1. yuki1485

    Xã hội Mất ngủ là dấu hiệu của bệnh tâm thần !? Những tổn thất tinh thần do làm việc từ xa trong thời gian dài là gì?

    Xin chào, tôi là Akiko Mizuguchi, một nhà tâm lý học công cộng và nhân viên sức khỏe tâm thần. Khi cuộc chiến chống lại Corona mới tiếp tục, ban đầu chúng ta có thể đã quen với hình thức làm việc từ xa, nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy sự tích tụ của tổn thương tinh thần sau một năm . Lần...
Top