rủi ro

  1. yuki1485

    Covid-19 Không viết lại các gen của cơ thể . Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm giải thích cơ chế của vắc xin "Pfizer", "Moderna" và "mRNA."

    Hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sự lây lan của virus Corona. Trong loạt bài "Phòng khám tư vấn với các bác sĩ nổi tiếng", các bác sĩ chuyên khoa trong nhiều lĩnh vực sẽ giải thích các vấn đề sức khỏe như phòng và điều trị bệnh một cách dễ hiểu.Lần này, bài viết đã phỏng vấn Tiến sĩ Kashi...
Top