sách kỹ thuật số

  1. yuri

    Giáo dục Nhật Bản: Hướng tới gỡ bỏ hạn chế sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số từ năm sau

    Ngày 21, có thông tin cho biết hội đồng chuyên môn của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã đồng ý bãi bỏ quy định thời lượng dưới 1/2 số giờ học đối với sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số dùng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bộ Giáo dục đã nhận...
Top