sản xuất bền vững

  1. yuri

    Xã hội Mọi người trên khắp thế giới cần bao nhiêu trái đất để sống theo tiêu chuẩn Nhật Bản? Suy nghĩ về tiêu dùng và sản xuất bền vững

    Bạn nghĩ mình cần bao nhiêu trái đất để duy trì cuộc sống hiện tại? Để mọi người trên toàn thế giới sống theo tiêu chuẩn Nhật Bản, cần 2,9 trái đất. Làm thế nào chúng ta có thể lấy lại một “cuộc sống vì một trái đất” bền vững? Chỉ số quan trọng của SDGs "dấu chân sinh thái" SDGs (các mục...
Top