sản xuất

  1. yuki1485

    Covid-19 Nhật Bản : thử nghiệm lâm sàng vắc xin Corona vào năm tới . Kỳ vọng kháng thể lâu dài với chỉ một lần tiêm chủng.

    Vào ngày 18, nguồn tin cho biết vắc xin Corona đang được Viện Nghiên cứu Y khoa Tokyo, một tổ chức liên kết của chính quyền thành phố Tokyo với một công ty dược phẩm tư nhân đã bước vào giai đoạn chuẩn bị để thử nghiệm lâm sàng. Trong các nghiên cứu phi lâm sàng trên chuột và khỉ, tác dụng ngăn...
Top