sát nhập

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp "ANA và JAL sát nhập" trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tương lai đang đến gần..

    Việc không hợp nhau là số phận . Xoay quanh vị trí cho hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản , một cuộc khủng hoảng kinh doanh sắp xảy ra đối với hai công ty đã mở rộng cuộc cạnh tranh khốc liệt . Con đường duy nhất để sống sót là hợp nhất. Cho dù đó có là sự lựa chọn khó khăn cho cả hai bên. Kịch...
Top