shibasaburo kitasato

  1. yuri

    Lịch sử [Cha đẻ của ngành vi sinh học Nhật Bản: Shibasaburo Kitasato] Nhìn lại những thành tựu và nhân cách của ông

    Shibasaburo Kitasato là người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên phạm vi toàn cầu. Với nhiều chức danh khác nhau như bác sĩ y khoa, nhà vi sinh học, nhà giáo dục, ông được biết đến là "cha đẻ của ngành vi sinh học Nhật Bản" và có thể nói là một trong những vĩ nhân tầm cỡ thế giới của Nhật...
Top