shin okubo

  1. yuri

    Kinh tế Lý do tại sao vẫn có các cửa hàng khai trương mới ở "Shin Okubo" mặc dù số lượng người nước ngoài giảm do đại dịch corona

    Hơn 5000 người nước ngoài đang giảm ở Shinjuku Virus corona mới cũng đang có tác động lớn đến cộng đồng người nước ngoài. Ở Shin-Okubo, dân số nước ngoài đang giảm vào năm 2020. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, có tổng cộng "8501 người" nước ngoài sống ở Okubo 1-chome và 2-chome, và...
Top