sinh viên đại học

  1. yuri

    Xã hội Cứ 5 sinh viên thì có 1 sinh viên đại học "cảm thấy áp lực" khi tiêm chủng. Một lên tiếng lo ngại về công việc bán thời gian

    Bảng câu hỏi dành cho 1098 nam và nữ sinh viên đại học, sinh viên đại học và học sinh trung cấp nghề từ 18 đến 24 tuổi trên toàn quốc Hội đồng công dân các biện pháp đối phó với virus corona mới của Okayama-Kurashiki đã tiến hành một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi về việc tiêm chủng virus...
  2. yuri

    Xã hội Thu nhập hàng năm của sinh viên đại học: Năm 2020, giảm 74.000 yên so với năm trước, và chi tiêu cũng sẽ giảm

    Theo "khảo sát đời sống sinh viên" do Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản thực hiện trên sinh viên đại học trên toàn quốc, thu nhập trung bình hàng năm của sinh viên đại học (ban ngày) vào năm 2020 là 1.927.600 yên. Giảm 73.700 yên (3,7%) so với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2018. Một lần nữa rõ...
Top