Xã hội Thu nhập hàng năm của sinh viên đại học: Năm 2020, giảm 74.000 yên so với năm trước, và chi tiêu cũng sẽ giảm

Xã hội Thu nhập hàng năm của sinh viên đại học: Năm 2020, giảm 74.000 yên so với năm trước, và chi tiêu cũng sẽ giảm

Theo "khảo sát đời sống sinh viên" do Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản thực hiện trên sinh viên đại học trên toàn quốc, thu nhập trung bình hàng năm của sinh viên đại học (ban ngày) vào năm 2020 là 1.927.600 yên. Giảm 73.700 yên (3,7%) so với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2018. Một lần nữa rõ ràng là tình hình kinh tế đã xấu đi do ảnh hưởng của đại dịch corona.

ダウンロード - 2021-10-26T150057.507.jpg


Tổ chức đã tiến hành cuộc khảo sát này mỗi năm kể từ năm 2004.

Lần này, các câu trả lời hợp lệ của khoảng 18.000 người đã được tổng hợp và công bố là tin nóng hổi vào cuối tháng 9 năm 2021. Thời gian khảo sát là tháng 11 năm 2020 và giá trị được xác nhận sẽ được công bố sau tháng 3 năm 2022.

Trong số thu nhập của một năm (từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020), tỷ lệ cao nhất là "lương từ gia đình" (59,4%) như một khoản chu cấp, tiếp theo là "học bổng" (19,4%), "việc làm bán thời gian" (19,0%). Trong khi công việc bán thời gian giảm 35.000 yên (8,7%) so với cuộc khảo sát trước xuống 366.500 yên, học bổng tăng 13.600 yên (3,8%) lên 373.200 yên. Trợ cấp từ gia đình giảm 51,900 yên (4,3%) xuống 1,144,700 yên.

ダウンロード (11).png


Phần trăm thu nhập của sinh viên đại học

Tổng số tiền học phí và chi phí sinh hoạt trung bình là 1.813.000 yên, giảm 100.500 yên (5,3%) so với cuộc khảo sát trước. Nhìn vào bảng phân tích, chi phí hoạt động ngoại khóa giảm 44,4%, chi phí đi lại giảm 30,7%, chi phí giải trí giảm 14,0%, chi phí ăn uống giảm 10,5% và có thể thấy tác dụng của việc hạn chế đi ra ngoài do dịch corona.

Ngoài ra, trong một cuộc khảo sát hỏi về cách sử dụng thời gian sinh hoạt trong một tuần, tỷ lệ sinh viên dành 6 giờ trở lên để "chuẩn bị / ôn tập các lớp đại học, bài tập, v.v." đã tăng 23 điểm so với cuộc khảo sát trước lên 50,9%. Ngược lại, số lượng sinh viên dành hơn 6 giờ cho “công việc bán thời gian / công việc thường xuyên” và “hoạt động câu lạc bộ / sinh hoạt câu lạc bộ” giảm khoảng 6 điểm so với trước đó. Điều này cũng được cho là do sự gia tăng tự hạn chế đi ra ngoài và các bài học trực tuyến. Tỷ lệ phần trăm các mục hoạt động mà sinh viên đại học "hơn 6 giờ một tuần".

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top