sinh viên mới tốt nghiệp

  1. yuki1485

    Việc làm "Tỷ lệ nghỉ việc của sinh viên mới tốt nghiệp là 30% trong vòng 3 năm" , là con số cao hay thấp ?

    Trong khi có rất nhiều sinh viên mới ra trường ra mắt xã hội với tư cách là nhân viên văn phòng , thì vẫn có những người quyết định nghỉ việc dù chỉ mới gia nhập công ty được một thời gian ngắn. Giả thuyết "30% sinh viên mới ra trường bỏ việc trong 3 năm" liệu có đúng không? Hãy cùng xem xét...
Top