số người nhiễm mới

  1. yuri

    Covid-19 Vào ngày 4, có 4 người tử vong và 624 người được xác nhận nhiễm bệnh

    Vào ngày 4, đã có 624 người được công bố nhiễm virus corona trên toàn quốc. Ngoài ra, có thông báo rằng có tổng cộng 4 người tử vong, một người ở tỉnh Hyogo, một người ở tỉnh Saitama, một người ở tỉnh Miyagi và một người ở tỉnh Gifu. Số người được xác nhận là bị nhiễm bệnh ở Nhật Bản là 104.036...
Top