Covid-19 Ngày 28 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 274 người nhiễm mới corona được xác nhận trên toàn quốc. Số người nhiễm mới dưới 500 người trong 12 ngày liên tiếp

Covid-19 Ngày 28 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 274 người nhiễm mới corona được xác nhận trên toàn quốc. Số người nhiễm mới dưới 500 người trong 12 ngày liên tiếp

Vào ngày 28, 274 người nhiễm mới virus corona được xác nhận trên toàn quốc. Số người nhiễm mới mỗi ngày giảm xuống dưới 500 người trong ngày thứ 12 liên tiếp, giảm 69 người so với thứ năm trước đó. 9 người tử vong. Số người bệnh nặng là 177 người, ít hơn ngày hôm trước 7 người.

Số người mới nhiễm ở Tokyo là 21 người, tức là ít hơn 50 người trong 12 ngày liên tiếp. Một người bị nhiễm trong quá khứ đã được trừ đi tỉnh Chiba. [Tổng hợp, Shunsuke Sekiya]

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-10-08T073121.638.jpg
    ダウンロード - 2021-10-08T073121.638.jpg
    11.9 KB · Lượt xem: 174

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top