softbank on line

  1. yuki1485

    Sản phẩm Mổ xẻ ưu, nhược điểm "SoftBank on LINE"! của SoftBank . Điểm lưu ý của gói cước mới.

    Softbank đã công bố kế hoạch gói cước mới vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Ngoài các thương hiệu chính hiện tại "SoftBank" và "Y! Mobile", hãng đã thu mua LINE Mobile là hãng mạng di động dưới sự bảo trợ mới, công bố gói cước khái niệm thương hiệu mới "SoftBank on LINE" và đang thu hút sự chú ý...
Top