stress

  1. yuki1485

    Xã hội "Rối loạn điều chỉnh" do căng thẳng gây ra. Để ngăn chặn điều đó, trước tiên hãy biết mức độ tích lũy căng thẳng của bản thân.

    Xin chào, tôi là Akiko Mizuguchi, một nhà tâm lý học công cộng và nhân viên sức khỏe tâm thần. Gần đây, nhiều người nổi tiếng đã công bố bệnh liên quan đến tâm thần của họ. Trong hoàn cảnh đó, căn bệnh tâm thần được gọi là "rối loạn điều chỉnh" đã được đưa lên nhiều phương tiện truyền thông...
Top