sự khác biệt của mỗi màu

  1. yuri

    Thủ tục Giải thích sự khác biệt giữa ba màu của giấy phép lái xe "màu xanh lá, màu xanh lam, màu vàng"

    Sự khác biệt là ở đây! Kiểm tra cột ngày hết hạn để biết màu của giấy phép lái xe Màu sắc của giấy phép được phân biệt theo người mới bắt đầu lái xe (màu xanh lá cây), người lái xe phổ thông (màu xanh lam) và người lái xe xuất sắc (màu vàng). Màu này tương ứng với màu nền của cột ngày hết hạn...
Top