sửa đổi luật

 1. yuri

  Pháp luật Tokyo: Yêu cầu bãi bỏ dự luật sửa đổi luật nhập cư, tuyên bố của hơn 300 nhà nghiên cứu

  Vào ngày 14, hơn 300 nhà nghiên cứu đại học đã ra tuyên bố kêu gọi bãi bỏ sửa đổi luật tị nạn nhập cư cho phép người nước ngoài bị trục xuất ngay cả khi đang xin quy chế tị nạn. Những người ủng hộ không chỉ bao gồm các nhà nghiên cứu nhập cư và tị nạn, mà còn bao gồm các học giả xã hội học và...
 2. yuri

  Doanh nghiệp Nhật Bản: NHK, thu phụ phí chấm dứt hợp đồng. Quyết định của Nội các về việc sửa đổi luật phát thanh truyền hình

  Vào ngày 26, chính phủ đã quyết định về một dự luật sửa đổi Luật Phát thanh truyền hình, tập trung vào việc áp dụng một hệ thống cho phép các hộ gia đình đã lắp đặt tivi nhưng chưa trả phí cấp phép thu nhận thông tin cho NHK. Việc sửa đổi cũng bao gồm việc tạo ra một hệ thống quỹ dự phòng để đảm...
 3. yuri

  Pháp luật Hình phạt nghiêm khắc đối với tuổi 18 và 19, tên thật có thể được báo cáo sau khi truy tố. Quyết định của Nội các về việc sửa đổi luật vị thành niên

  Tại cuộc họp nội các vào ngày 19, chính phủ đã quyết định về một dự luật sửa đổi Luật vị thành niên, trong đó sẽ xử phạt những người 18 và 19 tuổi, những người này trong tương lai sẽ trở thành người trưởng thành theo Bộ luật Dân sự và được coi là "người chưa trưởng thành đặc biệt" (thiếu niên...
Top