Pháp luật Tokyo: Yêu cầu bãi bỏ dự luật sửa đổi luật nhập cư, tuyên bố của hơn 300 nhà nghiên cứu

Pháp luật Tokyo: Yêu cầu bãi bỏ dự luật sửa đổi luật nhập cư, tuyên bố của hơn 300 nhà nghiên cứu

Vào ngày 14, hơn 300 nhà nghiên cứu đại học đã ra tuyên bố kêu gọi bãi bỏ sửa đổi luật tị nạn nhập cư cho phép người nước ngoài bị trục xuất ngay cả khi đang xin quy chế tị nạn.

Những người ủng hộ không chỉ bao gồm các nhà nghiên cứu nhập cư và tị nạn, mà còn bao gồm các học giả xã hội học và văn học.

Tuyên bố chỉ ra rằng sửa đổi là "không phản ánh các chính sách và hoạt động cho đến nay, và không có gì khác hơn là "làm trầm trọng thêm" khiến người di cư, người tị nạn và người không quốc tịch tiếp tục gia tăng." Việc cho phép trục xuất bị trục xuất là vi phạm tinh thần của công ước 1951, và các vấn đề như không có giới hạn trên về thời gian giam giữ dài hạn đã được liệt kê. Tổng cộng có khoảng 500 người đồng ý với tuyên bố này, bao gồm cả các sinh viên sau đại học và công chúng.

Masanori Kashiwazaki, một trợ lý giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo nói “ý tưởng nhập cư không phải là ưu tiên cho nhân quyền. Thừa nhận điều đó cũng sẽ phủ nhận quyền con người của chính chúng ta."

Giáo sư Reiko Ogawa của Đại học Chiba cho biết “nếu bạn chấp nhận nó một cách đúng đắn, hình ảnh của người nước ngoài sẽ thay đổi. Hệ thống chấp nhận của Nhật Bản đang dồn người nước ngoài vào đường cùng."

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-05-14T165226.575.jpg
    ダウンロード - 2021-05-14T165226.575.jpg
    9 KB · Lượt xem: 38

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top