tái cấu trúc doanh nghiệp

  1. yuki1485

    Xã hội "Trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp " để cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối do thảm họa Corona

    Vào ngày 8 tháng trước, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố việc thiết lập" trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp" như một biện pháp kinh tế. Nó đang thu hút sự chú ý như một khoản trợ cấp để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa corona, và như một khoản trợ...
Top