Xã hội "Trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp " để cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối do thảm họa Corona

Xã hội "Trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp " để cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối do thảm họa Corona

Vào ngày 8 tháng trước, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố việc thiết lập" trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp" như một biện pháp kinh tế. Nó đang thu hút sự chú ý như một khoản trợ cấp để giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa corona, và như một khoản trợ cấp cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên được hỗ trợ như thế nào sau thảm họa corona. Hãy cùng xem xét các yêu cầu về trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp đang dần được làm rõ. Trong loạt bài này, Toshiaki Sakamoto, một chuyên gia về hồi sinh doanh nghiệp, sẽ giải thích cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vượt qua những khó khăn trong kinh doanh.

20210106-00031101-gonline-000-1-view.jpg


Trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp (1): Điều kiện cho các công ty là đối tượng được bổ sung

Tôi đã nói về trợ cấp tái cấu trúc doanh nghiệp cho đến nay, nhưng nhiều thông tin đã được cập nhật ( Bài liên quan: "Doanh nghiệp nhỏ và vừa không kiếm được tiền sau thảm họa corona có bị bỏ rơi?"). Tác giả coi trợ cấp này là biện pháp quan trọng nhất để các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hồi sinh doanh nghiệp. Hãy xem thông tin bổ sung.

[Từ trước đến nay]

1. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v. có tổng doanh số doanh thu của ba tháng bất kỳ trong sáu tháng trước khi nộp đơn giảm 10% trở lên so với tổng doanh thu của ba tháng trước Corona.

2. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v ... lập kế hoạch kinh doanh với các tổ chức hỗ trợ và tổ chức tài chính được công nhận và cùng nhau xây dựng lại hoạt động kinh doanh.

[Bổ sung ]

3. Từ 3 đến 5 năm sau khi kết thúc dự án trợ cấp, đạt được bình quân tỷ lệ hàng năm tăng 3,0% (khoảng 5,0%) trở lên hoặc bình quân tỷ lệ hàng năm trên mỗi lao động tăng 3,0% (khoảng 5,0%) trở lên

Mặc dù nằm trong phạm vi giả định, nhưng điều kiện của hàm lượng giá trị gia tăng đã được thêm vào. Tôi nghĩ rằng định hàm lượng giá trị gia tăng là một từ không quen thuộc, nhưng nó được định nghĩa như sau trong "trợ cấp sản xuất" do cùng một Cục Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thực hiện.

Hàm lượng Giá trị gia tăng = thu nhập hoạt động + chi phí lao động + chi phí khấu hao

Chi phí nhân sự là tiền lương trả cho tất cả người lao động (bao gồm cả nhân viên bán thời gian) và nhân viên toàn thời gian (bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chi phí điều hành, không bao gồm chi phí phúc lợi, chi phí phúc lợi theo luật và trợ cấp hưu trí).

Thu nhập hoạt động + khấu hao cũng là một chỉ số cho biết bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền mặt trong hoạt động kinh doanh chính của mình. Nói cách khác, hàm lượng giá trị gia tăng là tổng thu nhập bằng tiền và chi phí lao động trong hoạt động kinh doanh chính của công ty, và hàm lượng gia tăng tăng lên có nghĩa là thu nhập bằng tiền trong hoạt động kinh doanh chính tăng lên và chi phí lao động được trả nhiều hơn trước. Ý tưởng là công ty nên kiếm được nhiều tiền bằng cách sử dụng trợ cấp và trả lại thật nhiều cho nhân viên.

Mức tăng trung bình hàng năm 3% trong 3 đến 5 năm sau khi kết thúc dự án trợ cấp, yêu cầu tăng 9% đối với kế hoạch 3 năm và 15% đối với kế hoạch 5 năm. Mức tăng 15% có vẻ là một rào cản khá cao, nhưng không quá dựa trên kết quả tài chính cho năm tài chính hiện tại, vốn đã bị tàn phá do Corona mới.

Do đó, việc bổ sung thêm điều kiện này sẽ không làm cho trợ cấp tái cơ cấu doanh nghiệp kém hấp dẫn, vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đăng ký.

Trợ cấp tái thiết kinh doanh (2): Các đối tượng được trợ cấp được cụ thể hóa

Cho đến nay, trợ cấp đã được công bố cho những trường hợp nào sẽ được áp dụng, đưa ra một số ví dụ cụ thể. Lần này, trong số các trường hợp được trợ cấp, cụ thể những chi phí nào được trợ cấp sẽ được công bố. Sau đây là trích dẫn từ Mirasapo PLUS do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Cục Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ vận hành.

img_3275af804a50b11124565efbfaa29b3e305576.jpg


[Bán lẻ]

Trong khi điều hành một doanh nghiệp quần áo, doanh số bán hàng giảm do ảnh hưởng của corona.
⇒ Giảm quy mô hoạt động tại cửa hàng và chuyển thành kinh doanh bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh dịch vụ đăng ký.
Ví dụ về chi phí được trợ cấp : chi phí cải tạo cửa hàng để giảm số cửa hàng, chi phí xây dựng hệ thống để giới thiệu dịch vụ trực tuyến mới, v.v.

[Chế tạo sản xuất ]

Nhu cầu giảm do Corona trong khi sản xuất các bộ phận máy bay
⇒ Việc nén hoạt động kinh doanh liên quan và thanh lý các cơ sở liên quan sẽ được thực hiện, và có kế hoạch cho doanh nghiệp mới sản xuất các bộ phận liên quan đến robot và các bộ phận thiết bị y tế .
Ví dụ về chi phí được trợ cấp: chi phí tháo lắp cơ sở vật chất để giảm bớt các dự án, chi phí đào tạo để đào tạo nhân viên tham gia vào các dự án mới, v.v.

[Nhà hàng ]

Trong khi điều hành một nhà hàng, doanh thu giảm do ảnh hưởng của corona.
⇒ Cửa hàng ngừng hoạt động. Dịch vụ đặt hàng trực tuyến chuyên dụng mới đáp ứng nhu cầu giao hàng tận nhà và mang đi.
Ví dụ về chi phí được trợ cấp: chi phí cải tạo xây dựng để giảm cửa hàng, chi phí lắp đặt thiết bị cho các dịch vụ mới, chi phí quảng cáo, v.v.

Trên đây là một ví dụ về trợ cấp dựa trên các ví dụ tái thiết cụ thể, nhưng một bản tóm tắt về chi phí trợ cấp cũng đã được công bố. Chi phí xây dựng, chi phí sửa chữa tòa nhà, chi phí thiết bị, chi phí mua hệ thống, chi phí thuê ngoài (gia công, thiết kế, v.v.), chi phí đào tạo (chi phí giáo dục và đào tạo, v.v.), chi phí giới thiệu công nghệ (chi phí liên quan đến việc giới thiệu quyền sở hữu trí tuệ ), chi phí quảng cáo Các chi phí xúc tiến bán hàng (quảng cáo, đăng bài trên phương tiện truyền thông, hội chợ triển lãm, v.v.) được tính vào chi phí được trợ cấp.

Lưu ý: Chi phí lao động cho nhân viên và chi phí đi lại cho nhân viên của các công ty được trợ cấp không được trợ cấp.

Tôi đã quan tâm đến chi phí xây dựng và chi phí cải tạo tòa nhà. Vì nó được đề cập đầu tiên, tôi nghĩ rằng Cục Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ cho rằng nó được sử dụng thường xuyên, nhưng cả hai khoản chi phí này không được chi trả bởi các khoản trợ cấp khác. Nó có thể đã được đưa vào như một biện pháp khắc phục cho ngành bán lẻ và nhà hàng, vốn bị tác động trực tiếp bởi ảnh hưởng của Corona mới.Chi phí sửa chữa sẽ không chỉ được sử dụng để giảm quy mô như trong trường hợp giảm quy mô cửa hàng , mà còn để thay đổi các sản phẩm được xử lý.

Chi phí xây dựng không có khả năng trợ cấp cho chi phí mua lại bất động sản, vì vậy nó có thể là trợ cấp tiền thuê. Nếu việc chuyển đến một địa điểm nhỏ hơn rẻ hơn so với cải tạo một cửa hàng, thì việc di dời và được trợ cấp một số tiền thuê sẽ phù hợp hơn thay vì cưỡng chế cải tạo nếu có trợ cấp. Định nghĩa về chi phí xây dựng rất quan trọng nên tôi muốn đợi thông báo chính thức.Nếu chi phí xây dựng và chi phí cải tạo tòa nhà là việc xây dựng lại nơi bán hàng thì điều tiếp theo cần xem xét là xây dựng lại các mặt hàng để bán. Chi phí thiết bị, chi phí mua hệ thống và chi phí thuê ngoài (xử lý, thiết kế, v.v.) tương ứng với những chi phí này. Hầu hết những người đăng ký sẽ xin ít nhất khoản chi phí này với tư cách là một khoản trợ cấp.

Tất nhiên, nếu nơi bán hàng và các mặt hàng cần bán thay đổi thì sẽ phải xây dựng lại phương thức bán hàng. Điều cần thiết cho việc này là đào tạo lại nhân viên kinh doanh, được bao gồm chi phí đào tạo (chi phí giáo dục và đào tạo, v.v.). Nếu mặt hàng để bán đã thay đổi thì cần phải công bố lại mặt hàng đó, do đó chi phí quảng cáo và chi phí xúc tiến bán hàng (tạo quảng cáo, đăng bài trên phương tiện truyền thông, triển lãm, v.v.) cũng trở thành đối tượng trợ cấp. Các chi phí như tạo tờ rơi, quảng cáo trực tuyến, trưng bày tại triển lãm cũng là đối tượng được trợ cấp.

Nếu nhìn tổng thể, mọi thứ ngoại trừ chi phí lao động và thu mua đều trở thành đối tượng trợ cấp. Không có một trợ cấp nào với hàng loạt chi phí đối tượng được trợ cấp và ngân sách tổng thể khổng lồ như vậy. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ không có ý tưởng về triển vọng hậu Corona nên suy nghĩ về những gì họ có thể làm với khoản trợ cấp này để hồi sinh doanh nghiệp của mình.

Nguồn tiếng Nhật
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top