tái chế rác thải

  1. yuri

    Xã hội Lý do đáng tiếc vì sao Nhật Bản được cho là "quốc gia đang phát triển về tái chế"

    Người ta không biết rằng "cà phê", thứ mà nhiều người Nhật thường uống, và "sự tàn phá môi trường" có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong "SDGs to Read with Coffee" (Poplar Publishing), một loạt các tác phẩm của Yukio Ikemoto, José Yoshiaki Kawashima và Kanatsu Yamashita, sẽ giải thích về cà...
Top