tài chính

  1. kamikaze

    Kinh tế Sách trắng kinh tế tài chính năm 2021 cho rằng "sáu vấn đề nan giải" đã được cải thiện về cơ bản.

    Trong Sách Trắng kinh tế tài chính năm nay được công bố vào ngày 24, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã phân tích rằng "Sáu nỗ đau chồng chất" như đồng yên tăng giá, thuế doanh nghiệp quá cao... vốn là những bài toán nan giải của kinh tế Nhật Bản sau trận Động đất, sóng thần miền Đông Nhật Bản năm...
Top