Kinh tế Sách trắng kinh tế tài chính năm 2021 cho rằng "sáu vấn đề nan giải" đã được cải thiện về cơ bản.

Kinh tế Sách trắng kinh tế tài chính năm 2021 cho rằng "sáu vấn đề nan giải" đã được cải thiện về cơ bản.

Trong Sách Trắng kinh tế tài chính năm nay được công bố vào ngày 24, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã phân tích rằng "Sáu nỗ đau chồng chất" như đồng yên tăng giá, thuế doanh nghiệp quá cao... vốn là những bài toán nan giải của kinh tế Nhật Bản sau trận Động đất, sóng thần miền Đông Nhật Bản năm 2011, "nói chung là đã được cải thiện ". Mặt khác, chính phủ cũng chỉ ra rằng có một số vấn đề chưa được giải quyết như chậm trễ trong tiến trình số hóa đời sống xã hội. Đây là bài toán mới cho Nhật Bản.

sachtrang.png


Sáu nỗi đau chồng chất bao gồm các vấn đề như (1) đồng Yên tăng giá (2) chậm trễ tham gia hiệp định đối tác kinh tế (EPA) (3) thuế doanh nghiệp cao (4) thị trường lao động cứng nhắc (5) quy định về môi trường (6) thiếu điện và giá điện cao. .. Văn phòng Nội các phân tích rằng (1) đã được giải quyết và (2) và (3) phần lớn đã được giải quyết, trong khi (4) và (6) vẫn chưa được giải quyết. Trong (5), các biện pháp đối phó nóng lên trung tâm đã trở thành tiền đề của cạnh tranh do các trở ngại của cạnh tranh, và việc đánh giá bị né tránh vì tình hình đã thay đổi.
Với nội sung số 5 là quy định về môi trường thì nội các đã tránh việc đưa ra đánh giá trực tiếp bằng cách nhận xét rằng yếu tố quan trọng là những chính sách về nóng lên của trái đất đã chuyển từ trở ngại cạnh tranh thành tiền đề của cạnh tranh.

Cụ thể, trong nội dung 2, EPA quy mô lớn với Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 2018-20, và tỷ lệ xuất nhập khẩu chỉ chiếm dưới 20% vào cuối năm 2011 đã tăng lên 50% vào tháng 1 năm 2021. Tỷ lệ này sẽ đạt khoảng 80% khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được ký kết vào tháng 11 năm 2020, có hiệu lực. Mặt khác, về nội dung số 4, nội các cho rằng mặc dù sự tham gia của phụ nữ và người cao tuổi vào lao động đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn sự cứng nhắc cản trở sự dịch chuyển lao động giữa các ngành.

 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top